Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo của Thủ đô năm 2020

29/12/2020 16:29

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn thành phố đạt 99,17%.

Nguồn báo Hà Nội Mới

Bạn đang đọc bài viết "Những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo của Thủ đô năm 2020" tại chuyên mục Giáo Dục.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN - TADRI và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Viện phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://doithoaivanhoa.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.